Genie – tworzenie modeli 3D

Narzędzie Genie firmy Luma labs umożliwia użytkownikom tworzenie modeli 3D przy użyciu szeregu elementów sterujących, takich jak ustawienia środowiska, sekwencje modeli, animowanie przejść, strony sceny, skale cząstek i dodatkowe zagęszczanie. Zapewnia również serwer Discord ułatwiający współpracę i komunikację.