Wpływ AI na internet w 2023

Rok 2023 był przełomowy dla technologii sztucznej inteligencji (SI), zwłaszcza w kontekście jej wpływu na internet. Narzędzia takie jak ChatGPT, wydane przez OpenAI w listopadzie 2022, stały się najszybciej rozwijającymi się aplikacjami wszech czasów. Ich pojawienie się wywołało reakcje w korporacjach takich jak Google i zapoczątkowało wyścig w dziedzinie generatywnej SI wśród wielkich technologicznych firm.

Rozwój generatywnej SI często porównywano do kolejnej rewolucji przemysłowej. Poruszał on nie tylko kwestie technologiczne, ale także filozoficzne i etyczne, skłaniając do refleksji nad przetrwaniem ludzkości i potencjałem destrukcyjnym nowych technologii. Rządy na całym świecie zaczęły zwracać uwagę na możliwe zagrożenia płynące z rozwoju SI.

W 2023 roku sztuczna inteligencja zmieniła internet w pięciu kluczowych obszarach:

  1. Nowe znaczenie „halucynacji” w kontekście SI: SI zaczęła „halucynować” – tworzyć odpowiedzi, które są przekonująco nieprawdziwe. Duże modele językowe (LLM), takie jak ChatGPT, opierają się na probabilistycznym przewidywaniu kolejnych słów, co czasem prowadzi do tworzenia treści, które trudno odróżnić od rzeczywistości. Internet został zalany przykładami kuriozalnych wypowiedzi tych chatbotów, od niewinnych i zabawnych po szkodliwe i zniesławiające.
  2. Deepfake w głównym nurcie: Generatywne narzędzia AI, takie jak OpenAI DALL-E 3 czy Google Bard, uczyniły deepfake łatwiej dostępnymi. Pomimo prób regulacji, deepfake stały się zagrożeniem dla osób publicznych, prowadząc do wprowadzenia ustaw o ochronie artystów przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich wizerunku przez SI.
  3. Obawy dotyczące danych treningowych: Skuteczność LLM wynika z treningu na ogromnych zbiorach danych z internetu. Jednakże, wykorzystanie takich danych rodzi pytania prawne i etyczne, czego przykładem są pozwy przeciwko OpenAI i Google za rzekome naruszenie prywatności i praw autorskich.
  4. Rozwój treści generowanych przez SI: Generatywne AI zaczęło tworzyć treści, które coraz bardziej przypominają naturalny język ludzki. Pomimo początkowych niedoskonałości, coraz częściej wykorzystuje się je w mediach, reklamie i twórczości, co rodzi pytania o przyszłość tworzenia treści i kwestie etyczne.
  5. Zmiana naszego stosunku do pracy: Narzędzia oparte na SI obiecywały zwiększenie produktywności pracy. Jednakże, nadal wymagają one nadzoru ludzkiego, co komplikuje obietnicę zwiększenia efektywności pracy. Wypadki, takie jak nieumyślne udostępnianie przez pracowników Samsunga poufnych informacji ChatGPT, pokazują wyzwania związane z bezpieczeństwem i prywatnością.

Rok 2023 pokazał, jak dynamicznie rozwijająca się technologia SI wpływa na nasze życie i sposób, w jaki korzystamy z internetu. Ta ewolucja nieuchronnie prowadzi do nowych wyzwań, zarówno technologicznych, jak i etycznych. W miarę jak będziemy dalej obserwować rozwój SI, ważne jest, abyśmy zastanowili się nad wpływem, jaki ta technologia ma na nasze życie i przyszłość cyfrowego świata.

Udostępnij ten artykuł
Poprzedni

Snapchat+ wrzuca jeszcze więcej AI do aplikacji

Następny

Błędne informacje wyborcze od chatbota Microsoftu

Czytaj również