Tworzenie postaci z gier w Midjourney

Do brzegu!

Hyper realistic God of War character design, Kratos, void arcanist, mist, photorealistic, octane render, unreal engine 5, 1 8k, hyper detailed, volumetric lighting, hdr
on white background, close up of Etruscan Batman , marvel comic book styling

Ninja turtle, Donatello, 8K 3D hyper-realistic hyper-detailed micro-details structure insane details realistic

Udostępnij ten artykuł
Poprzedni

Podcastle – opowiadanie historii

Następny

Kinowe wizualizacje w Midjourney 🎥

Czytaj również