Badacze sztucznej inteligencji także są zaskoczeni tempem jej rozwoju

Szeroko zakrojone badanie ekspertów ds. sztucznej inteligencji, opublikowane w tym tygodniu, potwierdza, że rozwój sztucznej inteligencji rzeczywiście przyspiesza – przynajmniej z perspektywy osób pracujących w tej dziedzinie.

Badanie to pomaga również określić słynny podział w świecie technologii między fanami sztucznej inteligencji a jej “pesymistami”, którzy w pewien sposób nawołują do ostrożności, obawiając się scenariusza apokalipsy związanego z rozwojem SI.

Mimo istniejącego podziału, wydaje się, że entuzjaści przeważają, a jeśli spojrzymy między wierszami, to oni zdają się wygrywać.

Artykuł opisujący wyniki badania został opublikowany przez firmę badawczą AI Impacts, z siedzibą w San Francisco, która otrzymuje finansowanie od miliardera i współzałożyciela Facebooka, Dustina Moskovitza, poprzez jego fundację Open Philanthropy.

Przeciętnie, po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonych przez 2 778 badaczy SI, którzy spełniali własne standardy autorów dotyczące ich znaczenia w dziedzinie, i porównaniu ich z wynikami wcześniejszego podobnego badania, autorzy stwierdzili, że eksperci ds. SI postrzegają przyspieszenie rozwoju tej dziedziny. Zauważyli, że średnio, jeśli chodzi o 32 różne zadania związane z SI, “roczniki w których te zadania miały stać się wykonalne” przesunęły się o 1,0 roku wcześniej, między rokiem 2022 a 2023.

W prostszych słowach, przeciętne przewidywania dotyczące SI przesunęły się o rok wcześniej pomiędzy badaniem z 2022 roku a badaniem z 2023 roku. To o wiele bardziej znaczące wyniki niż odpowiedź na pytanie “Czy uważasz, że rozwój SI przyspiesza?”, ponieważ pokazuje, że eksperci rzeczywiście zmienili swoje szacunki czasowe co do tempa rozwoju SI na przestrzeni roku.

Najważniejsze wyniki badania dotyczą drastycznych zmian w prognozach respondentów dotyczących dwóch kluczowych pojęć: Wysokozaawansowana Sztuczna Inteligencja (HLMI) i Pełna Automatyzacja Pracy (FAOL) w porównaniu do podobnych prognoz z roku 2022. HLMI, w szczególności, miała oszacowany czas przybycia, który zmniejszył się o 13 lat między 2022 a 2023 rokiem. W międzyczasie prognoza FAOL zmniejszyła się o 48 lat w tym samym okresie.

To naprawdę znacząca zmiana w postrzeganiu. W ciągu jednego, zadziwiającego roku, eksperci ds. SI zaczęli wierzyć, że punkt, w którym “dla każdego zawodu można będzie zbudować maszyny, które wykonywać będą zadania lepiej i taniej niż ludzie”, nastąpi prawie pół wieku wcześniej niż w poprzednim roku.

Biorąc pod uwagę, jak szybko ci eksperci przewidują nadejście tych materialnych konsekwencji, ciekawe jest zapoznanie się z ich stanowiskami w sprawie tempa rozwoju SI. Wydaje się, że osoby określane jako “efektywni akceleracjoniści”, czyli tacy, którzy chcą, aby rozwój SI był szybszy, stanowią większość, wynosząc 15,6 procent. W międzyczasie “efektywni doomersi”, czyli ci, którzy chcieliby, aby rozwój SI był “dużo wolniejszy”, stanowią zaledwie 4,8 procent. Jednak największą grupą odpowiedzi na to pytanie są ci, którzy chcieliby, aby rozwój SI był “nieco wolniejszy”, stanowiący 29,9 procent, a za nimi są odpowiedzi “bieżąca prędkość” w 26,9 procentach i “nieco szybsza” w 22,8 procentach.

Warto jednak zwrócić uwagę na ważną różnicę zauważoną w badaniu: respondenci posiadają jedynie wiedzę z zakresu SI, a nie umiejętności i doświadczenie w prognozach, zarówno ogólnych, jak i dotyczących SI. Mogą więc brakować im “umiejętności i doświadczenia, lub wiedzy w zakresie czynników nietechnicznych, które wpływają na trajektorię rozwoju SI”, jak piszą autorzy badania. Warto pamiętać o tej naukowej uwadze praktycznie za każdym razem, gdy czytamy opinie ekspertów ds. SI na temat przyszłości w jakimkolwiek kontekście.

Mimo to, wyniki te nie są nieistotne, ponieważ to właśnie eksperci ds. SI przyczyniają się do rozwoju tej technologii, a wgląd w ich subiektywne przekonania na temat własnej dziedziny daje nam wskazówkę, czego te osoby chcą, czego się obawiają i co widzą na horyzoncie: uważają, że świat zautomatyzowany przez SI nadchodzi szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, i jako grupa, w dużej mierze są w niepewności co do tempa zmian w dziedzinie SI.

Niemniej jednak, osoby, które chcą przyspieszyć rozwój SI, znacząco przewyższają tych, którzy chcieliby go spowolnić.

Udostępnij ten artykuł
Poprzedni

Nowe badanie sugeruje, że ChatGPT musi wrócić na studia medyczne

Następny

Jak fałszywki stworzone przez sztuczną inteligencję przejmują biznes influencerów

Czytaj również